Jawatan

: Pembantu Awam

Kumpulan Perkhidmatan

: Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

: Kemahiran

Taraf Jawatan

: Tetap

Gred

: H 11

Gaji

: RM1,218.00- RM2,939.00

Kadar Kenaikan

: RM80.00

Syarat Lantikan

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

a)

Warganegara Malaysia;

 

b)

 

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

c)

Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; (Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM 1,218.00); dan

 

 

d)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.