Jawatan

: Pemandu Kenderaan

Kumpulan Perkhidmatan

: Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

: Kemahiran

Taraf Jawatan

: Tetap

Gred

: H 11

Gaji

: RM1,218.00- RM2,939.00

Kadar Kenaikan

: RM80.00

Syarat Lantikan

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

a)

Warganegara Malaysia;

 

b)

 

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

c)

i)

Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

 

 

 

ii)

Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan

 

 

iii)

Berkebolehan memandu, mengendali dan menyelenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

 

d)

Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu:

- Lesen D RM1,264.15

- Lesen E/E1/E2 RM1,310.30

- Lesen F/H RM1,356.45

- Lesen G/I RM1,402.60

 

e)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.