Jawatan

: Pembantu Ehwal Ekonomi

Kumpulan Perkhidmatan

: Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

: Ekonomi

Taraf Jawatan

: Tetap

Gred

: E 19

Gaji

: RM1,353.00- RM4,005.00

Kadar Kenaikan

: RM100.00

Syarat Lantikan

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

a)

Warganegara Malaysia;

 

b)

 

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

c)

i)

Sijil Pelajaran Malaysia ataukelayakan yang diiktiraf setaraf

dengannya oleh Kerajaan sertaKepujian dalam subjek Matematik dan Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19:

RM1,353.00); atau

 

 

ii)

Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred E19: RM1,353.00); atau

 

 

iii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E19: RM1,409.40); atau

 

 

iv)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E19: RM1,465.80); dan

 

d)

Calon bagi lantikan hendaklah memilikiKepujian (sekurang-kurangnya Gred C)dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai latarbelakang pendidikan dalam bidang pelancongan, multimedia, pertanian, perniagaan dan ekonomi).