Jawatan

: Pembantu Akauntan

Kumpulan Perkhidmatan

: Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

: Kewangan

Taraf Jawatan

: Tetap

Gred

: W19

Gaji

: RM1,353.00- RM4,005.00

Kadar Kenaikan

: RM100.00

Syarat Lantikan

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

a)

Warganegara Malaysia;

 

b)

 

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

c)

i)

Sijil Pelajaran Malaysia ataukelayakan yang diiktiraf setaraf

dengannya oleh Kerajaan sertaKepujian dalam subjek Matematik dan Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19:

RM1,353.00); atau

 

 

ii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau

 

 

iii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM 1,409.40); atau

 

 

iv)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80); atau

 

 

v)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80); dan

 

d)

Calon bagi lantikan hendaklah memilikiKepujian (sekurang-kurangnya Gred C)dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai latarbelakang pendidikan dalam bidang simpan kira-kira dan perakaunan).