Jawatan

: Pembantu Setiausaha Pejabat

Kumpulan Perkhidmatan

: Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

: Pentadbiran dan Sokongan

Taraf Jawatan

: Tetap

Gred

: N 19

Gaji

: RM1,352.00 - RM4,003.00

Kadar Kenaikan

: RM100.00

Syarat Lantikan

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

a)

Warganegara Malaysia;

 

b)

 

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

c)

i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Gaji permulaan ialah pada Gred N 19: RM1,352.00); atau

 

 

ii)

Sijil Pelajaran Malaysia ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau

 

 

iii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N19:

RM1,464.80); dan

 

 

d)

Calon bagi lantikan hendaklah memilikiKepujian (sekurang-kurangnya Gred C)dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.