Jawatan

: Penolong Pegawai Tadbir

Kumpulan Perkhidmatan

: Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

: Pentadbiran dan Sokongan

Taraf Jawatan

: Tetap

Gred

: N29

Gaji

: RM1,493.00 - RM5,672.00

Kadar Kenaikan

: RM145.00

Syarat Lantikan

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

a)

Warganegara Malaysia;

 

b)

 

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

c)

i)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

 

 

 

ii)

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

 

 

 

iii)

Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95); dan

 

 

d)

Calon bagi lantikan hendaklah memilikiKepujian (sekurang-kurangnya Gred C)dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.