Jawatan

: Pegawai Tadbir

Kumpulan Perkhidmatan

: Pengurusan dan Profesional

Klasifikasi Perkhidmatan

: Pentadbiran dan Sokongan

Taraf Jawatan

: Tetap

Gred

: N41

Gaji

: RM2,080.00 – RM9,546.00

Kadar Kenaikan

: RM225.00

Syarat Lantikan

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

a)

Warganegara Malaysia;

 

b)

 

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

c)

i)

Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); atau

 

 

 

ii)

Ijazah Sarjana Muda Kepujian yangdiiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,283.43); dan

 

d)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.